ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/ 

ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/ дебелини от 1см-2см