ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/

ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/ дебелини от 1см-2см