ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/

ОФОРМЕН ФОССИЛ КАМЪК /ДЕНДРИТЕ/  дебелини от 1см-2см